Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Our Company

Quality - Integrity - Professionalism - Result.

The Vatistas Accounting SA, is an accounting and tax consulting firm that is a safe solution in accounting and tax issues! In our daily lives, individuals and businesses are faced with issues of accounting and tax needs and obligations. The proper treatment and finding the most ideal solutions requires the contribution of specialists who can provide proper accounting and tax planning.shutterstock 59193421-02-large

The Vatistas Accounting SA provides you with long-term planning and implementing proper procedures to achieve economic setpoint with experienced staff available.

Our objective is to ensure the best result for our customers in each case, but also the overall improvement of the more general image of their company.

Analyzing your business and the sector it operates, we can identify strengths and weaknesses and we propose immediate and applicable solutions. In addition, the use of new technologies, the internet, and our collaboration with leading lawyers, notaries and computer specialists, guarantee the high quality of our services.

Our long experience and our daily update aimed at correct, consistent and continuous service to our customers. Furthermore, recognizing the current economic status, we have adjusted our charges accordingly, always in connection with the high level of our service. 

In Vatistas Accounting SA we pay particular importance to the development of personal contact with each of our clients so that our cooperation is developed within the framework of mutual confidence. In an era of successive economic reforms, strict controls and high fines, our main priority is our customers to feel truly secure.