Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Our Partners

The main component of our success.

The Vatistas Accounting SA is staffed with evaluated scientists specialized in the business activities of our company.

Our human resources is characterized by reliability, solvency as well as a high level of education and training in economics, taxation, accounting, modern management and technologies. So, our people are the key component to our success, but also the most important factor in our growth.

Management and employees are an inseparable whole that shares the vision, mission and values of our office. Our people contribute to the effort to overcome the expectations of our customers, aiming at practical solutions, without ignoring our own values:

 Reliability

Αρτιότητα Γνώσεωνsynergates

 Expertise

 Professionalism

 Open contact

 Conscientiousness

 Teamwork

 Development

Our specialized staff allows the rational, and hence effective division of labor, while helping to ensure high quality services. Simultaneously, our each customer has his own man representing him in our business. 

The Vatistas Accounting SA alongside the permanent scientific staff it employs, has numerous external specialists - experts (lawyers, notaries, engineers, computer spesialists ) with whom it collaborates on an ongoing basis in order to ensure and overlap any specific needs and requirements of each projects / studies being implemented.

We are able to provide holistic support and security for our customers.