Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Equipment And Infrastructure

We invest in new technologies.

The Vatistas Accounting SA has offices in the center of Kallithea in Athens, Pericleus Street 33.

The company relies in particular on new technologies and therefore constantly invests in them. Latest generation accounting office infrastructures are fully integrated into our operation. Our office is well equipped and ergonomically adjusted, ensuring excellent cooperation of our staff in a pleasant working environment, that is necessary for effective - efficient work, dedication and high quality services.ypodomes

Our computing infrastructure, including a range of modern jobs, centralized servers, the most specialized software market, and appropriate computational procedures, ensures tracing every element, data security, sorting files, uninterrupted internal management and control of any work, as at any time the ability to form a picture of each customer.

Our infrastructure in conjunction with well-trained human resources allow:

Direct integration in our work of all developments in economic science, as well as the most applied modern methods and techniques of accounting and business consulting.

 Direct access to the information flow of constantly changing legislation on the tax, accounting and labor issues.

Thus, achieved full coverage of our customers against all requirements and developments of modern legislative and business reality.

Finally, electronic services developed our customers further facilitated by accelerating times and enhancing their safety.