Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Business Control Services

Provide quality audit services within a reasonable time.

The control process is often crucial for a business and its results judge even the survival of the business.

Testing for Vatistas Accounting SA is not a formality but a means of deeper knowledge of the structures and functioning of the business to be able to identify problems within a reasonable time and to suggest solutions with the ultimate aim of safeguarding the interests and its success.

We believe that our audit services provide added value by acting as a starting point for identifying fiscal, administrative and competitive opportunities.elegktiles ypiresies

As the global business environment is changing very quickly, it is difficult for businesses to cope and be able to use correctly and on the skills and knowledge they have at the critical moment. Therefore, enterprises in the private and public sector, are increasingly making use of exogenous knowledge and expert advice, when such needs arise.

In our business control services include:

 Administrative Controls

 Audits of Financial Statements and Consolidated Balance Sheets

 Audits Books and Data

 Budgetary Control - Reports

 Audits for Mergers, Acquisitions, Conversions etc.

 Evaluation of the efficiency of your Accountant

 Administrative Control - Operational Control

 Check for correct operation of internal control systems

 Check for correct operation of Accounting Systems

Our audit approach, adjusted to the specificities and needs of each client, ensuring quality audit services within a reasonable time.

Contact Us!