Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Risk Management

We increase our customers' benefits of effective risk management.

The issue of Risk Management is high on the agenda of the administration. This high position reflects the administration's concerns both about the risks facing a company and for the additional costs required to manage these risks and compliance to regulatory requirements.

We believe that the best way to address this situation is to balance conflicting trends in managing these issues.

Our services include:

 Market riskdiaxirisi kindinon

 Credit risk

 Operational risk

 Insurance risk

 Cash flow risk

 Managing economic capital

 Actuarial services & support production of financial statements

 Capital adequacy and production of regulatory reports

 Accounting for financial assets

Risk management should be a continuous and developing process which runs through the strategy of the organization and implementation of this strategy. Should approach methodically all the risks which surround the oldest, current and especially the future activities of the organization.

Taking advantage of accumulated expertise in Risk Management & Compliance issues and the specific issues of each individual industry, executives of Vatistas Accounting SA support our customers to increase the benefits from the effective management of financial, operational and other risks.

Contact Us!