Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Freelancers

We provide high quality services with consistency and professionalism.

In a particularly difficult time, the Vatistas Accounting SA, standing next to business needs providing high quality services at the lowest possible cost. Near the businessman from his first steps in the business environment, we undertake all procedures necessary for the start of operations of any business. freelancerWe face with consistency and professionalism every business regardless of their economic size, handle every transaction and treat any accounting or tax advisor matter arising daily. Our partners and our human resources are available to our customers, willing to take any requests with sincere commitment.

Our goal is your relief from taxes and by meeting the target, is the knowledge and the proper implementation of existing legislation.

The services we provide to the Freelancers are:

 Documents registration to the accounting records (former b' class)

 Pay all your tax and insurance obligations

 Issue and submission of all VAT declarations

 Preparation and submission of annual tax declaration E1, E3, E2

 Monthly monitoring of the progress of business

 Tax and Insurance information

Have questions about your business, accounting or tax responsibilities?

Contact Us!