Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Accounting - Tax Services

Integrated solutions in tax consulting and accounting issues.

We are distinguished by the ability to design comprehensive, innovative solutions that correspond exactly to the needs of the company and the taxpayer, as well as the emphasis on the timely preparation that compensates the uncertainty in today's unstable investment and regulatory environment. Our practice has the effect of providing professional quality services.tax services

Our services in accounting and tax consulting sector overcome the basic tax planning and the fulfillment of formal obligations of businesses and individuals. With our long experience and expertise, we work hard to keep our customers fully informed about the opportunities and possibilities for the development and to reduce tax liability.

Our team of executives develops integrated strategies for a tax planning with substantial performance, within the current business base, and propose specific plan - in full compliance with the current institutional framework - for corporate tax, profits, income, wealth and international activities.

The unstable fiscal, labor and insurance environment, is the main problem for entrepreneurship. The multitude, the importance and diversity of cases we handle, allow us to respond to subtle and demanding cases with the knowledge needed in order to ensure the best ρεσθλτ each time. This is that wins and sustains the trust of our customers and inspire them with confidence for the safe completion of their cases.

No matter how small an issue for a company is, it is very important for us to deal with and give the proper solution! 

None obstacle is not so big to be considered as insurmountable for us!