Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

National Cadastral

Avoid unpleasant surprises from the future identification of elements of your property.

The National Cadastre is now a firmly established institution, which in the future will become even more powerful.

In the near future there will be identification of the cadastral and so it is necessary that the elements of your property are correct. The proper registration of your assets of both in the records of the National Cadastral and in the files of the Ministry of Finance (which will be identified in the future), it is essential for safeguard them.ktimatologio

It is very important for the individual who has a property to have it recorded correctly in the records of the National Cadastre and in the files of the Ministry of Finance, which will be identified with the National Cadastre..

So in the next phases of cadastral for the rest areas of Greece, as well as in any transfer of registered property, fee shall be payable along with the submitting of appropriate documents to the relevant land registry office in which the property belongs.

Our services for the National cadastral are:

 The payment of the fee for cadastral mapping

 The submission of the request and the supporting documents to the relevant land registry office

 The comparison of your assets in the National Cadastre with the E9 of Tax Authorities for the proper recording of your property

The correction of false declarations, which follow each phase of cadastral mapping of your property

 Prompt service and competitive prices

The proper registration in the cadastral will save you from future problems in the process of identifying the elements of your property.

Contact Us!