Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Human Resources

Invest with us in the human capital of your company.

For Vatistas Accounting SA, payroll is a separate object that requires absolute specialization and diversification on the context of logistics. Consulting services for the selection of appropriate human resources, continuing education, and the management of labor relations are an important factor in the quality and efficiency of service workforce.anthropino dynamiko

We have the knowledge, experience and ability to combine uniquely your needs in human capital using the legal framework creating every time for you the appropriate strategic advantage over your competitors.

The services we offer include:

 Organization and performance of your company's payroll needs.

 Edit your wage data and calculation of contributions and payables.

 Manage recruitment, severance and termination of cooperation.

 Analysis of payroll per employee and per cost center.

 Support audits of pension funds. of labor inspection and related audit services.

 Counseling in employment law matters.

• Legal services maritime claims.

 Training in personnel management issues.

The incentives for greater productivity, optimal organization and allocation of roles and responsibilities in conjunction with ongoing training are key components of an effective human resource management.

Long term the sustainability and business development of the company mainly depends on human resources.

Contact Us!