Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Labor - Labor Costs

Continuous and correct information on the application of labor law.

The role of the accountant - tax advisor is very important for the proper relationship of employer and employee in a business.ergatika

The continuous proper information for both of sides is a duty and is achieved with the proper implementation of labor law and by updating the rights and obligations of both parties (employer - employee).

The rapid developments in labor last period of time require not only knowledge but also responsible partners. People who work with manipulation in favor of the company as well as the employee who is the driving force for the progress of the company.

The services we provide are:

 Payroll computerization

 Writing and sending DPA and IKA thru bank transfers

 Inventory, changes of employers for IKA and ancillary funds

 Recruitment - rites - complaints

 Employment contracts and deposit statements to the Labour Inspectorate

 Continuous monitoring of your employees' collective agreements

 Grants for young workers (Employment Agency)

 Representation in matters - checks of IKA and Labour Inspection

 Cooperation with sequrity technicians

 Working doctors

Have you any questions with your obligations regarding labor law?

Contact Us!