Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Our Customers

Proud of our partnerships.

Fotolia 21399008 X-06

Acknowledged business names, with business scope the  trade, the production, the processing, services, construction, selected solutions and services of the Vatistas Accounting SA.

Our cooperation with most of them are long and is characterized by mutual respect  as well as by ongoing effort to always achieve the best outcome for them.

For any size of  businesses, small, medium or large, the Vatistas Accounting SA has appropriate services to meet the business needs, development plans and its financial expectations. Our ability to cover a wide range of services and the constant pursuit us to be an active cooperator in the side of the customer by providing comprehensive services, gives us a strong competitive advantage.

We thank them sincerely for our cooperation and absolute trust in us, for so many years!!